Volvoanställda i Eskilstuna - Fotosektionen
 
Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Suppleant
Anders Larsson
Franjo Jakopovic
Kjell Ahlqvist
Per-Johan Dagson
Ingemar Carlsson
Anders Larsson
016-5416249


Franjo Jakopovic
073-558 1212
Kjell Ahlqvist
016-351557
072-7351557
Per-Johan Dagson
070-6907832
Ingemar Carlsson
 
Tävlingskommité
medlemskontakt

Franjo Jakopovic
 

Tillbaka