Fotosektionen

Regler för deltagande i Svenska Volvo - Mästerskap i FOTO

 

 

$ 1.    Tidigare bilder.

       Deltagande bilder får ej ha placerat sig bland de 15 första i tidigare KCM/SVM.

     Samma bild, eller bild med närmast identiskt bildinnehåll, får inte delta i mer än en klass,

     inte heller i samma klass.

 

$ 2.    Bildmotiv.

       Fritt. Om ej Motto eller Tema bestäms av arrangerade klubb i god tid före tävlingen.

 

$ 3.    Antalet deltagare per klubb.

       Obegränsat.

 

$ 4.    Maximalt antal bilder per deltagare.

       Maximalt 2 bilder för samtliga klasser.

 

 

$ 5.    Klasser:

 

$ 5.1    Generella regler för samtliga klasser.

Minst 15 bilder skall delta i respektive klass för att den skall ingå i uträkningen för Volvomästerskapet..

       Minsta antalet deltagare i en klass är 5 st. Vid lägre antal deltagare stryks klassen.

       Bilderna ska visas oavsett antal deltagare.

       I Volvomästaruträkningen räknas deltagarens bästa placering i samtliga klasser.

 

$ 5.2    Svart-vit papper

       Svart-vit bild på papper ska vara monterad.

       Yttermått monterad bild: Min. storlek 180 mm. Max. storlek 500 mm.

       Maximal tjocklek: 4 mm i monterat skick.

       Samtliga bilder ska vara märkta med 3 bokstäver och 3 siffror på baksidans övre vänstra

hörn tillsammans med bildnumrering (ex. ABC 123, ½ ) och klass (s/v). Ingen annan märkning som kan identifiera fotografen är tillåten, varken på fram eller baksida.

 

Bilder som bearbetats i dator är tillåtna. Därmed avses bilder vilka EJ manipulerats utöver vad som kan räknas som normalt mörkrumsarbete, d.v.s. utjämnande av ljus och ökning/minskning av kontrast. Användning av effektfilter samt ”klipp och klistra” är t.ex. inte tillåtet.

En färg i form av toning får användas om den täcker hela bilden.

 

$ 5.3    Färg på papper

       Färgbild på papper ska vara monterad.

       Yttermått monterad bild: Min. storlek 180 mm. Max. storlek 500 mm.

       Maximal tjocklek: 4 mm i monterat skick.

       Färgpapper och handkolorering i flera färger liksom flera toner är tillåtna.

       Samtliga bilder ska vara märkta med 3 bokstäver och 3 siffror på baksidans övre vänstra

hörn tillsammans med bildnumrering (ex. ABC 123, ½ ) och klass (färg). Ingen annan märkning som kan identifiera fotografen är tillåten, varken på fram eller baksida.

 

Bilder som bearbetats i dator är tillåtna. Därmed avses bilder vilka EJ manipulerats utöver vad som kan räknas som normalt mörkrumsarbete, d.v.s. utjämnande av ljus och ökning/minskning av kontrast. Användning av effektfilter samt ”klipp och klistra” är t.ex. inte tillåtet.

 

$ 5.4    Diapositiv

UTGÅTT!

 

$ 5.5    Experiment

          UTGÅTT

      

 

$ 5.6    Digital projektionsklass (Dpk)

Bildstorlek: Bredd max 1280 pixlar. Höjd max 720 pixlar. Filformat jpg high

Döp filerna med klass kod bildnr. Ex. (Dpk ABC123 1av3)

2 bilder/person tillåtna.

Inga begränsningar på bildinnehållet. Kan vara färg eller S/V, manipulerat eller inte.

Scannade dia/negativ är tillåtna.

 

$ 6     Märkning

       Varje deltagare ska ha samma 3 bokstavs / 3 siffer-kombination i alla klasser.

 

$ 7     Prisbedömning per klass

       Bilderna bedöms av en jury som anlitas av arrangerande klubb.

       Bilderna rangordnas på placering 1 – 20, övriga bilder får placering 21.

       Juryn ger kritik på placeringarna 1 – 10.

       Om möjligt skall olika domare anlitas i varje klass.

 

$ 8     Volvomästare i foto

       Är den som deltar i samtliga tre klasser och erhåller lägsta platssiffra

       ( = summan av placeringarna ).

      

 

$ 9     Anmälan

       Gemensam namnsedel klubbvis, upptagande fotografens namn, siffer / bokstavs-

kombination (kod), eventuell bildtitel samt klubbtillhörighet. Blankett för namnsedel   utsänds i samband med inbjudan till alla klubbar. Inga andra namnsedlar tillåts.

       Namnsedel  bifogas bilderna.

 

$ 10     Refusering av deltagare

       Bilder som inte följer ovan angivna regler kommer att refuseras.

       Tävlingsledaren för respektive klubb samt arrangörsklubben är ansvariga för att

de inlämnade bidragen överensstämmer med dessa regler. Refuserade bilder skall inte bedömas. Den klubb vars bild/bilder refuserats skall underrättas före redovisningen, men för beslutet om refusering ansvarar arrangerande klubb helt. Några nya bilder som ersättning för refuserade godkänns inte.

 

 Tillbaka