Fotosektionen

Fotosektionen inom Eskilstuna Fritid har varit en del av det som tidigare kallades Korpen inom Volvo Construction Equipment (tidigare Volvo BM) sedan 1957. Korporationsidrotten infördes och utvecklades inom dåvarande Bolinder-Munktell i början av 40-talet och har idag sektioner både för sportverksamhet och kulturella aktiviteter.
MEDLEMSKAP
Alla anställda och även anställda vid företag med nära anknytning till Volvo CE i Eskilstuna kan bli medlemmar. Medlemsavgiften är för närvarande 60 kronor per år och då ingår cirkulation av tidningarna Foto och Digital Foto. Förutom våra månadsträffar (med avbrott för sommarmånaderna) där vi kan träffas och utbyta erfarenheter om vår hobby och visa bilder, kan vi erbjuda flera förmåner för medlemmarna. För att bli medlem kan Du kontakta vårt ombud för medlemskontakter Franjo Jakopovic, telefon 073-558 1212, eller någon i styrelsen.
TÄVLINGSVERKSAMHET
Vi organiserar och hjälper varann med tävlingar både inom och utanför företagssfären. Lokalt genomförs vårt klubbmästerskap. Regler hittar du under "Klubbmästerskap"
FOTOUTFLYKTER
Varje vår och höst anordnar vi utflykter till mål inom lämpligt avstånd. Hela familjen är välkommen.
Om Du har frågor runt vår verksamhet och medlemskap, kontakta Franjo Jakopovic, telefon 073-558 1212

Tillbaka