Fotosektionen

Tävlingsregler för klubbmästerskapet1.1 KM

KM avgörs vid ett tävlingstillfälle i klasserna svart/vitt och färg på papper.
Tävlingsbidragen lämnas på oktobermötet. Redovisning av resultatet sker på decembermötet. Samma bild får ej förekomma båda klasser. Tidigare prisbelönta bilder får aldrig mer delta . För att klassen skall genomföras måste minst tre tävlande delta med tillsammans minst fem bilder i respektive klass


1.2  Jury KM

Styrelsen eller den som styrelsen utser ordnar med utomstående juryr. Upp till 10 bilder skall placeras och kommenteras. Kopia av resultatet och kommentarer delas ut till samtliga deltagare.


1.3 Priser KM

De tre först placerade tävlingsdeltagarna erhåller kontantpriser. Prissumman fastställs av styrelsen i god tid innan tävlingarna börjar.   


1.4  Svart/vita och  färgbilder på papper

Varje tävlande får delta med max. två bilder.
Format: Yttermått monterad bild min. 180mm, max. 500mm.Maximal tjocklek 4mm.
I svart/vita klassen är toning och kolorering i EN färg tillåten. Bilder bearbetade i dator är tillåtna, om de inte manipulerats utöver vad som kan räknas som normalt mörkrumsarbete. Användning av effektfilter samt ”klipp och klistra” är inte tillåtet. Utskrivna bilder är tillåtna.
Bilderna skall märkas upptill vänster på baksidan med tre bokstäver och tre siffror. Använd inte samma kombination på andra bilder


1.5 KM -mästare

KM mästare blir den som erhållit första placeringen i respektive klass. Plaketter delas ut till mästarna av Volvoanställda Eskilstuna Fritid.


Tillbaka